Check

Vanliga frågor

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som kan uppkomma inför beslut att investera i FTX-ventilation.

Ett FTX-system (från- och tilluft med värmeåtervinning) fungerar som så att det ventilerar ut gammal luft och återför värmen till den friska tilluften. Läs mer här

Ett don inom ventilation är en komponent i ett ventilationssystem som används för att styra flödet av luft. Donen kan vara av olika typer och storlekar, beroende på vilken uppgift de är avsedda för. Tilluftsdon används för att leda in frisk luft i en byggnad, medan frånluftsdon används för att avlägsna förorenad eller fuktig luft. Spjäll och ventiler används för att reglera luftflödet och balansera trycket i ventilationssystemet. Valet av don och dess funktion är viktigt för att säkerställa ett effektivt och pålitligt ventilationssystem.

Projektering inom ventilation är processen att planera och designa ett ventilationssystem för en byggnad eller anläggning. Detta inkluderar att ta hänsyn till faktorer som storlek på byggnaden, antal rum och dess användningsområden, antal personer som vistas i byggnaden, samt krav på luftkvalitet och energieffektivitet. Projekteringen av ventilationssystemet innebär också val av lämpliga ventilationssystem, dimensionering av ventilationskanaler och utformning av don för att säkerställa en effektiv och jämn luftfördelning. En väl utförd projektering är en viktig del av att skapa en hälsosam och bekväm inomhusmiljö, samtidigt som man uppfyller regler och standarder gällande ventilation och energieffektivitet. Ritningarna som vi levererar är lättförståeliga och i 3D för bästa överblick. De följer branschstandard i beteckningar, filformat etc.

Nej, paketpriset i kalkylatorn avser allt material som behövs vid installation. Vår erfarenhet är att de allra flesta klarar av att installera systemet själva! En del av våra kunder tar helt eller delvis hjälp av inhyrda hantverkare eller bekanta, men man behöver ingen specialistutbildning för att installera ventilation, med undantag för den elektriska inkopplingen av aggregat/fläktar. Vi finns här för dig om du behöver hjälp med installationen. Kontakta oss på 0501-27 87 60 eller via mail så peppar vi dig att våga gör installationen själv.

Kontakta oss på 0501-27 87 60 så hjälper vi dig.

Prata med en expert